Vents Nkv 250-2

840,33 

Opis

Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. Nagrzewnice występują w wariancie 2-, 3- lub 4-rzędowym. Przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6M Pa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. W wyjściowym kolektorze nagrzewnicy jest specjalnie przystosowane miejsce dla czujnika pomiaru temperatury zabezpieczającego przed zamarznięciem nagrzewnicy. Montaż – montaż nagrzewnicy do systemy wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem ramek montażowych do kanałów wentylacyjnych. Wodne nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, pozwalającym na jej odpowietrzanie. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy; – zaleca się ustawienie w pozycji, w której strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój; – jeśli nagrzewnica znajduje się za wentylatorem, długość przewodu wentylacyjnego powinna być nie mniejsza niż 1-1,5 m w celu stabilizacji strumienia powietrza; – przed nagrzewnicą powinien być zamontowany filtr powietrzny, zabezpieczający przed zabrudzeniem; – nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej, W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%; – jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone do instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia. Do montażu zewnętrznego konieczne jest użycie jako nośnika ciepła niezamarzającej mieszanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego); – dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zalecane jest stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie: >> automatyczne regulowanie mocą i temperaturą ogrzewanego powietrza; >> włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy; >> zastosowanie przepustnicy powietrznej z napędem mechanicznym; >> określanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia; >> zatrzymanie wentylatora w przypadku zagrożenia zamarznięciem nagrzewnicy.

w tego rodzaju elektrowni do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się, przelicznik wat na zł, urzad pracy kedz, moc trójfazowa

https://qnergy.pl/kategoria-produktu/inwertery/